معنی Yield management در مارکتینگ چیست؟

معادل : مدیریت عملکرد

مخفف : -

Yield management

توضیح :

منظور از «مدیریت عملکرد»، فرآیند تعدیل مکرر قیمت محصول در پاسخ به برخی عوامل بازار مانند تقاضا یا رقابت است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.