معنی Economic value added در مارکتینگ چیست؟

معادل : ارزش افزوده اقتصادی

مخفف : EVA

Economic value added

توضیح :

مانند «ارزش اقتصادی» (Economic value)، «ارزش افزوده اقتصادی» هم معیاری برای اندازه گیری سود خالص پس از کسر مالیات است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.