جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معنی Baby Boomers در مارکتینگ چیست؟

معادل : کودک نسل انفجار، بیبی بومر

Baby Boomers

توضیح :

متعلق به نسل بعد از جنگ جهانی دوم که دوران ازیاد زاد و ولد در آمریکا (baby boom)

پر بازدیدترین کلمات