جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معنی B-roll در مارکتینگ چیست؟

معادل : بی رول

B-roll

توضیح :

B-roll فیلمی است که در نسخه ویرایش شده نهایی اخبار ویدئویی شرکت موجود نیست.

پر بازدیدترین کلمات