جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معنی Abandonment Rate در مارکتینگ چیست؟

معادل : نرخ ترک صفحه

مخفف : تست

Abandonment Rate

توضیح :

تست

پر بازدیدترین کلمات